Znalecká činnosť

felujitott_transzformator (1)

V prípade poruchy transformátora určíme pravdepodobnú príčinu zlyhania, aj očakávané náklady na opravy. V analytickom laboratóriu skúmame znečisťovanie životného prostredia (napríklad: určovanie úrovne znečistenia podkladového štrku transformátorov). V prípade reklamácie chybných zariadení, na ktoré sa vzťahuje záruka, poskytneme účinnú profesionálnu podporu pri argumentácii zodpovednosti počas diskusie s výrobcom.

Spoločne s našimi partnerskými firmami vykonávame celú radu renovácií a opráv maďarských elektrických zariadení, buď priamo na mieste, alebo v našom opravárenskom závode.

TOP