Výroba zariadení pre elektrické rozvodne

Od roku 2007 naša spoločnosť získala od Észak Magyarországi Áramszolgáltató Zrt. (Distribútor elektrickej energie pre severné Maďarsko a.s.) práva na výrobu radu vysokonapäťových odporov s olejovou izoláciou a v tom istom roku sme už aj zahájili ich výrobu.

Zariadenia patriace do tejto skupiny sú:

hosszufold_ellenallasok (1)FANOE (vysokonapäťový odpor s olejovou izoláciou pre zvyšovanie zvodových prúdov)

Funkcia, oblasť použitia:

Pri kompenzovaných sieťach stredného napätia je úlohou tohto zariadenia pri trvalých jednopólových zvodových prúdoch zvýšiť prúd v mieste poruchy zvodového prúdu do takej miery, aby ho bolo možné zistiť naprúdovým  relé v nulovom uzle transformátora tohto vedenia, alebo ak tento bod neexistuje, potom sa každá fáza ošetrí samostatným relé v každej jednej fáze.

HFE Av (vysokonapäťový odpor s olejovou izoláciou pre dlhé uzemnenie)

Funkcia, oblasť použitia:

Odpor pre dlhé uzemnenie slúži na pripojenie k uzlu hviezdy takých sietí stredného napätia, ktoré nie sú uzemnené ani priamo, ani cez zhášaciu cievku.

PHE (Petersenov ladič vysokonapäťový odpor s olejovou izoláciou)

Funkcia, oblasť použitia:

Automatika regulujúca cievku na zhášanie oblúka typu ISZA bola vyvinutá na automatickú reguláciu ladenia cievok na zhášanie oblúka. Systém vykonáva meranie jednotlivých charakteristík siete potrebných pre reguláciu pomocou umelo generovanej asymetrie napätia. Na vytváranie tejto asymetrie napätia slúži Petersenov ladiaci odpor. Odpor sa pripojí k vopred stanovenej fáze siete cez jednopolový odpojovač. Spínač zabudovaný do odporu zapne automatiku ISZA na dobu regulácie. PHE sa používa ako doplnkové zariadenie potrebné pre automatizáciu kompenzácie zvodových prúdov v 20 kV sieťach s voľnými káblami a zmiešaných sieťach.

ACSE (vysokonapäťový odpor s olejovou izoláciou  na znižovanie asymetrie)

Funkcia, oblasť použitia:

Zvýšenie zvodovej straty siete zapojením odporu s veľkosťou  kOhm do uzla hviezdy. Zariadenie ACSE sa používa v sieti 20 kV.

Označenia sledujúce názvy typov odkazujú na hodnoty hlavných konkrétnych elektrických vlastností zariadenia.

Hlavnými užívateľmi týchto zariadení sú rôzne energetické spoločnosti.

Čoskoro

 

TOP