Divízia opráv zariadení

tekercs-hibak (1)Údržba, opravy a obnova rozvodných zariadení

Výmena olejov

Zastavenie presakovania oleja. Údržba pohonu

Diagnostika kontaktov a hasiacej komory

Kontrola nastavenia hodnôt

Nahrávanie diagramu spínacej dráhy a času

Meranie dočasného odporu

TOP