Divízia opráv transformátorov

GeneralTrafo2Údržba, opravy, obnova a úprava transformátorov až do hodnoty napätia 120 kV a výkonu 50.000 kVA

Údržba, opravy alebo výmeny regulátorov napätia  fázových spínačov a motorických pohonov transformátorov

Údržba a opravy olejom plnených prevodníkov

Prehliadky a opravy na mieste

– odstránenie úniku oleja

– úprava oleja

– výmena radiátorov

– ochrana proti korózii

TOP