Divízia opráv transformátorov:

felujitott-transzformator (2)

Údržba, opravy, obnova a úprava transformátorov až do hodnoty napätia 120 kV a výkonu 50.000 kVA

Údržba, opravy alebo výmeny regulátorov napätia  fázových spínačov a motorických pohonov transformátorov

Údržba a opravy olejom plnených prevodníkov

Prehliadky a opravy na mieste

– odstránenie úniku oleja

– úprava oleja

– výmena radiátorov

– ochrana proti korózii

Diagnostika transformátorov:

hosszufold_ellenallasok (1)Sme pripravení uskutočniť kompletnú diagnostiku transformátorov (elektrická, chemická, termodynamika).

V záujme zabezpečenia úrovne kvality práce, neustále rozvíjame a prevádzkujeme diagnostickú skúšobnú stanicu a analytické laboratórium. V týchto okrem elektrických parametrov transformátorov môžeme skúmať aj mechanické, chemické a termodynamické procesy, ktoré sa vyskytnú počas prevádzky. Z výsledkov takýchto skúšok sme schopní určiť predpokladanú životnosť zariadenia a v prípade zistenia poruchy tiež môžeme definovať optimálny spôsob opravy.

Skúmanie izolačných parametrov

Testovanie izolačného oleja

Testovanie rozkladových plynov

Určenie stupňa polymerizácie izolačného papiera

Stanovenie degradácie izolačného papiera u transformátorov v prevádzke (stanovenie furánových derivátov)

Spätné záťažové testy (stanovenie obsahu vody v izolačnom papieri)

Meranie izolačného odporufelujitott_transzformator (4)

Meranie tan-delta

Testovanie stupňového spínača   Testovanie mechanických parametrov

Stanovenie stavu tlakov vinutia u transformátorov v prevádzke

Meranie hluku

Kontrola termovíziou

Znalecká činnosť:

V prípade poruchy transformátora určíme pravdepodobnú príčinu zlyhania, aj očakávané náklady na opravy. V analytickom laboratóriu skúmame znečisťovanie životného prostredia (napríklad: určovanie úrovne znečistenia podkladového štrku transformátorov). V prípade reklamácie chybných zariadení, na ktoré sa vzťahuje záruka, poskytneme účinnú profesionálnu podporu pri argumentácii zodpovednosti počas diskusie s výrobcom.

trafo-general-stuban (4) (Custom)Spoločne s našimi partnerskými firmami vykonávame celú radu renovácií a opráv maďarských elektrických zariadení, buď priamo na mieste, alebo v našom opravárenskom závode.

 

 

 

Výroba zariadení pre elektrické rozvodne:

Od roku 2007 naša spoločnosť získala od Észak Magyarországi Áramszolgáltató Zrt. (Distribútor elektrickej energie pre severné Maďarsko a.s.) práva na výrobu radu vysokonapäťových odporov s olejovou izoláciou a v tom istom roku sme už aj zahájili ich výrobu.

Zariadenia patriace do tejto skupiny sú:

FANOE (vysokonapäťový odpor s olejovou izoláciou pre zvyšovanie zvodových prúdov)

Funkcia, oblasť použitia:

Pri kompenzovaných sieťach stredného napätia je úlohou tohto zariadenia pri trvalých jednopólových zvodových prúdoch zvýšiť prúd v mieste poruchy zvodového prúdu do takej miery, aby ho bolo možné zistiť naprúdovým  relé v nulovom uzle transformátora tohto vedenia, alebo ak tento bod neexistuje, potom sa každá fáza ošetrí samostatným relé v každej jednej fáze.

GeneralTrafo2HFE Av (vysokonapäťový odpor s olejovou izoláciou pre dlhé uzemnenie)

Funkcia, oblasť použitia:

Odpor pre dlhé uzemnenie slúži na pripojenie k uzlu hviezdy takých sietí stredného napätia, ktoré nie sú uzemnené ani priamo, ani cez zhášaciu cievku.

PHE (Petersenov ladič vysokonapäťový odpor s olejovou izoláciou)

Funkcia, oblasť použitia:

Automatika regulujúca cievku na zhášanie oblúka typu ISZA bola vyvinutá na automatickú reguláciu ladenia cievok na zhášanie oblúka. Systém vykonáva meranie jednotlivých charakteristík siete potrebných pre reguláciu pomocou umelo generovanej asymetrie napätia. Na vytváranie tejto asymetrie napätia slúži Petersenov ladiaci odpor. Odpor sa pripojí k vopred stanovenej fáze siete cez jednopolový odpojovač. Spínač zabudovaný do odporu zapne automatiku ISZA na dobu regulácie. PHE sa používa ako doplnkové zariadenie potrebné pre automatizáciu kompenzácie zvodových prúdov v 20 kV sieťach s voľnými káblami a zmiešaných sieťach.

ACSE (vysokonapäťový odpor s olejovou izoláciou  na znižovanie asymetrie)

Funkcia, oblasť použitia:

Zvýšenie zvodovej straty siete zapojením odporu s veľkosťou  kOhm do uzla hviezdy. Zariadenie ACSE sa používa v sieti 20 kV.

Označenia sledujúce názvy typov odkazujú na hodnoty hlavných konkrétnych elektrických vlastností zariadenia.

Hlavnými užívateľmi týchto zariadení sú rôzne energetické spoločnosti.

Čoskoro

trafo-general-stuban (1)Divízia opráv zariadení:

Údržba, opravy a obnova rozvodných zariadení

Výmena olejov

Zastavenie presakovania oleja. Údržba pohonu

Diagnostika kontaktov a hasiacej komory

Kontrola nastavenia hodnôt

Nahrávanie diagramu spínacej dráhy a času

Meranie dočasného odporu

TOP