Kontakt

Scan me!
Scan this QR Code!

Poštová adresa, prevádzka: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.

Sídlo: 1136 Budapest, Tátra u. 5/A

Email: generaltrafo@generaltrafo.hu
Web: http://generaltrafo.hu/

TELEFÓNNE ČÍSLA

Sekretariát 96/504-900

Vedúci závodu 96/504-902

Technický riaditeľ 96/504-903

Generálny riaditeľ 96/504-904

Účtovníctvo, oddelenie práce 96/504-905

Správa materiálov 96/504-906

Skúšobňa 96/504-907

Fax 96/504-909

TOP