Profil společnosti

 Vítejte na našich stránkách 

GeneralTrafoV roce 1950 založila Společnost E.ON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató ZRt. (E.ON Distribuce elektrické energie v severním Zadunají as) dceřinou společnost pro opravy transformátorů.

Po překonání počátečních obtíží začal v roce 1954 významný rozvoj v důsledku značného nárůstu poptávky na kvantitu a kvalitu oprav. Začala se používat nová technologie oprav – vakuové sušení transformátorů, bylo vybudováno zkušební laboratoř, byly nainstalovány stroje na výrobu drátů, izolace a na navíjení.

V roce 1973 byl odstartován rozsáhlý program modernizace, zaměřený na vytvoření podmínek pro provádění oprav 120 kV, 2500 kVA transformátorů.

V letech 1993 – 94 byla plně zrekonstruována výrobní hala o celkové rozloze 2500 m2. Rekonstrukce zahrnovala obnovu technologického zařízení, resp. nákup nových zařízení a strojů.

V prosinci 2005 prodala společnost E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató ZRt. tento svůj závod s bohatou tradicí, sloužící na opravy transformátorů a zařízení.

Vlastníkem této dceřiné společnosti E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató ZRt. je od roku 2006 STUBÁN General Trafo Zrt. V současnosti představuje roční kapacita závodu 15 ks velkých transformátorů 5000 – 40000 kVA a 300 ks 20 – 1600 kVA malých transformátorů

 

TOP