Znalecká činnost

felujitott_transzformator (1)V případě poruchy transformátoru určíme pravděpodobnou příčinu selhání i očekávané náklady na opravy. V analytické laboratoři zkoumáme znečišťování životního prostředí (například: určování úrovně znečištění podkladového štěrku transformátorů). V případě reklamace vadných zařízení, na které se vztahuje záruka, poskytneme účinnou profesionální podporu při argumentaci odpovědnosti během diskuse s výrobcem.

Společně s našimi partnerskými firmami provádíme celou řadu renovací a oprav maďarských elektrických zařízení, buď přímo na místě, nebo v našem opravárenském závodě.

TOP