Výroba zařízení pro elektrické rozvodny

Od roku 2007 naše společnost získala od Észak Magyarországi Áramszolgáltató Zrt. (Distributor elektrické energie pro severní Maďarsko as) práva na výrobu řady vysokonapěťových odporů s olejovou izolací a v témže roce jsme již i zahájili jejich výrobu.

Zařízení patřící do této skupiny jsou:

hosszufold_ellenallasok (1)FANOE (vysokonapěťový odpor s olejovou izolací pro zvyšování svodových proudů)

Funkce, oblast použití:

Při kompenzovaných sítích středního napětí je úkolem tohoto zařízení, při trvalých jednopólových svodových proudech, zvýšit proud v místě poruchy svodového proudu do takové míry, aby ho bylo možné zjistit naproudovým relé v nulovém uzlu transformátoru tohoto vedení, nebo pokud tento bod neexistuje, pak se každá fáze ošetří samostatným relé v každé jedné fázi

HFE Av (vysokonapěťový odpor s olejovou izolací pro dlouhé uzemnění)

Funkce, oblast použití:

Odpor pro dlouhé uzemnění slouží k připojení k uzlu hvězdy takových sítí středního napětí, které nejsou uzemněny ani přímo, ani přes zhášecí cívku.

PHE (Petersenův ladič – vysokonapěťový odpor s olejovou izolací)

Funkce, oblast použití:

Automatika regulující cívku na zhášení oblouku typu ISZA byla vyvinuta pro automatickou regulaci ladění cívek na zhášení oblouku. Systém provádí měření jednotlivých charakteristik sítě potřebných pro regulaci pomocí uměle generované asymetrie napětí. Na vytváření této asymetrie napětí slouží Petersenův ladicí odpor. Odpor se připojí k předem stanovené fázi sítě přes jednopólový odpojovač. Spínač zabudovaný do odporu zapne automatiku ISZA na dobu regulace. PHE se používá jako doplňkové zařízení potřebné pro automatizaci kompenzace svodových proudů v 20 kV sítích s volnými kabely a v smíšených sítích.

ACSE (vysokonapěťový odpor s olejovou izolací na snižování asymetrie)

Funkce, oblast použití:

Zvýšení svodové ztráty sítě zapojením odporu s velikostí kOhm do uzlu hvězdy. Zařízení ACSE se používá v síti 20 kV.

Názvy typů odkazují na hodnoty hlavních konkrétních elektrických vlastností zařízení.(v maďarštině)

Hlavními uživateli těchto zařízení jsou různé energetické společnosti.

Zanedlouho

TOP