Předmět podnikání

Divize oprav transformátorů:

felujitott-transzformator (2)Údržba, opravy, obnova a úprava transformátorů až do výše napětí 120 kV a výkonu 50.000 kVA

Údržba, opravy nebo výměny regulátorů napětí, fázových spínačů a motorických pohonů transformátorů

Údržba a opravy olejem plněných převodníků

Prohlídky a opravy na místě

– Odstranění úniku oleje

– úprava oleje

– výměna radiátorů

– ochrana proti korozi

Diagnostika transformátorů:

Jsme připraveni provést kompletní diagnostiku transformátorů (elektrická, chemická, termodynamika).

hosszufold_ellenallasok (1)V zájmu zajištění úrovně kvality práce, neustále rozvíjíme a provozujeme diagnostickou zkušební stanici a analytická laboratoř. V těchto kromě elektrických parametrů transformátorů můžeme zkoumat i mechanické, chemické a termodynamické procesy, které se vyskytnou během provozu. Z výsledků těchto zkoušek jsme schopni určit předpokládanou životnost zařízení a v případě zjištění poruchy také můžeme definovat optimální způsob opravy.

 • Zkoumání izolačních parametrů
 • Testování izolačního oleje
 • Testování rozkladových plynů
 • Určení stupně polymerace izolačního papíru
 • Stanovení degradace izolačního papíru u transformátorů v provozu (stanovení furanových derivátů)
 • Zpětné zátěžové testy (stanovení obsahu vody v izolačním papíře)
  Měření izolačního odporu
 • Měření tan-delta
 • Testování stupňového spínače Testování mechanických parametrů
 • Stanovenístavutlakůvinutíutransformátorův provozu
 • felujitott-transzformator (1)měření hluku
 • Termovizní kontrola

Znalecká činnost

V případě poruchy transformátoru určíme pravděpodobnou příčinu selhání i očekávané náklady na opravy. V analytické laboratoři zkoumáme znečišťování životního prostředí (například: určování úrovně znečištění podkladového štěrku transformátorů). V případě reklamace vadných zařízení, na které se vztahuje záruka, poskytneme účinnou profesionální podporu při argumentaci odpovědnosti během diskuse s výrobcem.

Společně s našimi partnerskými firmami provádíme celou řadu renovací a oprav maďarských elektrických zařízení, buď přímo na místě, nebo v našem opravárenském závodě.

 

felujitott_transzformator (4)Výroba zařízení pro elektrické rozvodny

Od roku 2007 naše společnost získala od Észak Magyarországi Áramszolgáltató Zrt. (Distributor elektrické energie pro severní Maďarsko as) práva na výrobu řady vysokonapěťových odporů s olejovou izolací a v témže roce jsme již i zahájili jejich výrobu.

Zařízení patřící do této skupiny jsou:

FANOE (vysokonapěťový odpor s olejovou izolací pro zvyšování svodových proudů)

Funkce, oblast použití:

Při kompenzovaných sítích středního napětí je úkolem tohoto zařízení, při trvalých jednopólových svodových proudech, zvýšit proud v místě poruchy svodového proudu do takové míry, aby ho bylo možné zjistit naproudovým relé v nulovém uzlu transformátoru tohoto vedení, nebo pokud tento bod neexistuje, pak se každá fáze ošetří samostatným relé v každé jedné fázi

HFE Av (vysokonapěťový odpor s olejovou izolací pro dlouhé uzemnění)

trafo-general-stuban (4) (Custom)Funkce, oblast použití:

Odpor pro dlouhé uzemnění slouží k připojení k uzlu hvězdy takových sítí středního napětí, které nejsou uzemněny ani přímo, ani přes zhášecí cívku.

PHE (Petersenův ladič – vysokonapěťový odpor s olejovou izolací)

Funkce, oblast použití:

Automatika regulující cívku na zhášení oblouku typu ISZA byla vyvinuta pro automatickou regulaci ladění cívek na zhášení oblouku. Systém provádí měření jednotlivých charakteristik sítě potřebných pro regulaci pomocí uměle generované asymetrie napětí. Na vytváření této asymetrie napětí slouží Petersenův ladicí odpor. Odpor se připojí k předem stanovené fázi sítě přes jednopólový odpojovač. Spínač zabudovaný do odporu zapne automatiku ISZA na dobu regulace. PHE se používá jako doplňkové zařízení potřebné pro automatizaci kompenzace svodových proudů v 20 kV sítích s volnými kabely a v smíšených sítích.

ACSE (vysokonapěťový odpor s olejovou izolací na snižování asymetrie)

Funkce, oblast použití:

GeneralTrafo2Zvýšení svodové ztráty sítě zapojením odporu s velikostí kOhm do uzlu hvězdy. Zařízení ACSE se používá v síti 20 kV.

Názvy typů odkazují na hodnoty hlavních konkrétních elektrických vlastností zařízení.(v maďarštině)

Hlavními uživateli těchto zařízení jsou různé energetické společnosti.

Zanedlouho

Divize oprav zařízení:

 • Údržba, opravy a obnova rozvodných zařízení
 • výměna olejů
 • Zastavení prosakování oleje. Údržba pohonu
 • Diagnostika kontaktů a hasicí komory
 • Kontrola nastavení hodnot
 • Nahrávání diagramu spínací dráhy a času
 • Měření dočasného odporu
TOP